Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Certificering als CALL-garagehouder

Klik hier en onderteken de petitie "Gebruik Ecoscore voor een propere Vlaamse en Federale autofiscaliteit

De Ecoscore houdt rekening met de belangrijkste milieu-impact.


Volgende parameters worden in rekening gebracht: CO, NOx (stikstofoxiden), HC (koolwaterstoffen), fijn stof (PM), CO2, verbruik, geluid


Voertuigen krijgen een score toegekend tussen 0 en 100.


Een Ecoscore > 70 of meer: goed

Een Ecoscore < 50: zeer milieuonvriendelijk


Houdt rekening met zowel de directe uitstoot op basis van uitlaatpijpemissies als de indirecte emissies als gevolg van de ontginning, productie en distributie van de brandstof of elektriciteit

De Vlaamse Ecoscore geeft een globaal beeld van milieuprestaties

Hierbij constatering, verzoek en bestemmelingen van de petitie:

Constatering

Op dit moment is de fiscaliteit rond wagens heel erg CO2 bepaald. Slechte luchtkwaliteit, impacten op onze gezondheid, Dieselgate e.d. tonen aan dat ook fijn stof en NOx (stikstofoxiden, de Dieselgate-component) erg van belang zijn. Het door Vlaanderen mee ontworpen instrument Ecoscore (www.ecoscore.be) houdt zowel met klimaat (CO2) als gezondheid (fijnstof en NOx) rekening. Voor elke auto wordt een score tussen 0 en 100 gegeven. Deze Ecoscore dient gebruikt te worden voor alle fiscaliteit rond wagens: voor de belasting op inverkeersstelling, de jaarlijkse verkeerstax, de aftrekbaarheid van wagens, later de kilometerheffing.


De Federale Dieselgate Commissie vraagt de publicatie en de vermelding van de NOx-uitstoot van voertuigen naar de consument opvoeren, correcte informatie over brandstofverbruik te geven alsook over de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof van hun voertuig. Een te grote versnippering zou voor meer verwarring zorgen. De Ecoscore is een duidelijk instrument waarvan de waarde (tussen 0 en 100) voor iedereen duidelijk is. Daardoor is deze effectief, omdat de consument dit in gesprekken zal delen met anderen.

Verzoek

Wij verzoeken de Federale en Vlaamse Regering de Ecoscore naar de toekomst op te nemen bij elke fiscaliteitsverandering op Federaal en Vlaams niveau: voor de belasting op inverkeersstelling, de jaarlijkse verkeerstax, de aftrekbaarheid van wagens, later de kilometerheffing.


Wij vragen dat alle er bij Europa op aandringen het huidige energielabel te vervangen door een instrument zoals de Ecoscore

Bestemmeling

Deze petitie is gericht aan de volgende Ministers:

* Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

*De heer Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten

* Dhr. Johan Van Overtveldt, Minister van Financiƫn

* Mevr. Joke Schauvlieghe, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

* Dhr. Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiƫn en Energie

* Dhr. Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn